Ямпільська громада
Сумська область, Шосткинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Стратегія сталого розвитку Ямпільської селищної територіальної громади на період до 2027 року»

Дата: 24.12.2021 12:30
Кількість переглядів: 474

Фото без опису

1. Інформація про замовника:

Ямпільська селищна територіальна громада

адреса: 41200, Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Ямпіль, бул. Ювілейний, буд. 1

телефон: 05456 21972

е-mail: yampolrada@ukr.net

 

2. Вид та основні цілі проєкту документа державного планування (ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування:

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документи державного планування (далі ДДП) – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Стратегія сталого розвитку Ямпільської селищної територіальної громади на період до 2027 року (далі Стратегія) відноситься до ДДП місцевого рівня.

Стратегією визначені основні напрямки розвитку громади та сформована ієрархія взаємодії визначених стратегічних напрямків, відповідних їм оперативних цілей та планованої діяльності. Стратегією передбачений розвиток громади у частині співпраці з ДФРР, місцевим бізнесом, міжнародними донорськими організаціями тощо на користь мешканців, які зацікавлені у формуванні конкурентоспроможного бізнес-середовища, ефективного сільськогосподарського виробництва, збереженні історичної спадщини та локальних культурних традицій.

Основними цілями Стратегії є:

 • розбудова конкурентного економічного середовища громади;
 • забезпечення стійкої інфраструктури, якісних та безпечних умов проживання в громаді;
 • розвиток людського потенціалу та соціального капіталу громади.

            Термін реалізації– 2027 рік.

            Стратегія була розроблена у відповідності з врахуванням наступних нормативно-правових актів:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України»;
 • Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;
 • Постанови КМ України: «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів», «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»;
 • Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та інших базових документів та ряду інших нормативних актів.

 

3. Якою мірою проєкт ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Стратегія визначає основні напрямки розвитку Ямпільської селищної територіальної громади. Для кожного з визначених напрямків розроблені завдання та шляхи виконання поставлених завдань. Останні включають низку заходів та проєктів, серед яких можуть бути види діяльності, зазначені частинами другою і третьою статті третьої Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Для таких проєктів є обов’язковим проходження процедури оцінки впливу на довкілля перед початком провадження планованої діяльності.

 

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації проєкту ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії, зокрема, для таких складових довкілля:

- атмосферне повітря;

- водне середовище;

- сфера поводження з відходами;

- земельні ресурси;

- біорізноманіття та об’єкти ПЗФ зони;

- соціальне середовище та здоров'я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території Ямпільської селищної територіальної громади розташовані наступні об’єкти ПЗФ: заповідне урочище «Прудищанська дача», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення  «Алея Трудового братства»,  ботанічий сад місцевого значення «Ямпільський», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Воздвиженський».

Негативний вплив на об’єкти ПЗФ під час реалізації Стратегії не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо проєкт ДДП не буде затверджено:

Під час здійснення СЕО буде розглянуто таку альтернативу: відмова від запланованої діяльності, так званий  «нульовий варіант» без затвердження проєкту ДДП. При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) за умов не затвердження проєкту ДДП.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки (СЕО):

Під час здійснення СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 • аналіз існуючого стану довкілля на території Ямпільської селищної територіальної громади, включаючи характеристику поверхневих водних об’єктів, ландшафтів (рельєф, ґрунти), рослинного та тваринного різноманіття, а також об’єктів ПЗФ;
 • визначення основних проблемних питань в галузі охорони навколишнього природного середовища на території Ямпільської селищної територіальної громади, у т. ч. життя і здоров’я населення та можливих напрямків їх вирішення;
 • відповідності Стратегії стратегічним напрямкам розвитку, що визначені нормативно-правовими актами, зокрема Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та Стратегією регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки;
 • наявності в програмі цілей та завдань розвитку (адаптації) в умовах зміни клімату;
 •  прогнозування можливих змін у навколишньому природному середовищі під час реалізації Стратегії (з урахуванням кумулятивного впливу) та пропозиції щодо перспективного моніторингу за такими змінами.

            Під час здійснення СЕО передбачено застосування таких методів та критеріїв:

 • метод цільового аналізу – дозволить встановити відповідність рішень проєкту ДДП екологічним цілям, визначеним ним та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;
 • аналіз на відповідність проєктних цілей та завдань законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • врахування зауважень та пропозицій до проєкту ДДП.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання проєкту ДДП:

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути ряд заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля. Планування таких заходів здійснюється у відповідності із вимогами чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища (ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про атмосферне повітря», ЗУ «Про природно-заповідний фонд», тощо).

Так, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття.

У результаті здійснення СЕО Проєкту будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації Проєкту.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10 серпня 2018 року (зі змінами).

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції, щодо визначення обсягу СЕО проєкту ДДП «Стратегія сталого розвитку Ямпільської селищної територіальної громади на період до 2027 року» подаються до Ямпільської селищної територіальної громади з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті (https://yampil-rada.gov.ua/).

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу: yampekonom@ukr.net з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО» або за телефоном (05456) 21972.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 24 грудня 2021 року до 08 січня 2022 року (включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь