Ямпільська громада
Сумська область, Шосткинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Публічний договір

Дата: 27.01.2022 16:30
Кількість переглядів: 581

Фото без опису

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного договору про надання послуг з поводження з  побутовими відходами

 

Комунальне підприємство «Ямпільське» Ямпільської селищної ради, яке розташоване за адресою: 41200, смт Ямпіль, Сумська область, бульв. Ювілейний, 1, є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради Сумської області № 9 від 26.01.2022 р. «Про затвердження протоколу конкурсної комісії та визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території Ямпільської селищної ради» пропонує фізичним або юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна (далі – Споживачам) отримувати послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та зберігання  побутових відходів) на території смт Ямпіль шляхом приєднання до Публічного договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.).

Розміщення даного Публічного договору на офіційному веб-сайті Ямпільської селищної ради Сумської області - «Публічні договори» є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

 

Директор КП «Ямпільське»                                                                     Ігор НЕБЕСЬКИЙ

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

смт Ямпіль                                                                                                                                   26 січня 2022 року

 

Комунальне підприємство «Ямпільське» Ямпільської селищної ради , в особі директора Небеського Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту затвердженого рішенням 14 сесії Ямпільської селищної ради 8 скликання від 26.10.2021 року (далі – Виконавець), з однієї сторони, і Власник (співвласник, користувач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (співвласник, користувач) одноквартирного житлового будинку приватного сектору (далі – Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

 

                                                   Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі – послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради Сумської області від 26.01.2022р № 9 та  відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених рішенням Ямпільської селищної ради Сумської області.

 

                                           Перелік послуг

2. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами, а саме: вивезення та зберігання твердих побутових відходів.

3. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за безконтейнерною схемою.

4. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємкості з відходами (пакети, мішки) місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

5.Виконавець вивозить тверді побутові відходи за безконтейнерною схемою з 9-00 до 20-00 години, у визначені графіком дні.

6. Завантаження твердих побутових відходів здійснюється Споживачем.

7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення твердих побутових відходів, визначаються Виконавцем.

 

                                     Вимоги до якості послуг

8. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Ямпільської селищної ради Сумської області № 6 від 26.11.2021 року «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Ямпільської селищної ради».

9. Критерієм якості послуг з поводження з твердими побутовими відходами є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з поводження з побутовими відходами.

 

                                              Права та обов’язки споживача

10. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структури тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна)споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

5) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

6) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

 

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання договору здійснюється відповідно до законодавства України (зміна власника особового рахунку, зміна Виконавця послуг та інше).

11. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм. Не складувати не викидати відходи, вивезення яких не передбачено цим договором;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити належне збирання та зберігання відходів-належним чином виносити тверді побутові відходи в закритих ємкостях місткістю не більше як 0,12 куб.м. у визначені місця у годину днів вивозу відходів за графіком, не виносити та не складувати інші відходи.

 

                                   Права та обов’язки виконавця

12. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;

2) припинити/зупинити надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

3) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

4) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;

5) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

13. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;

2) на вимогу готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, загальну вартість місячного платежу, структури тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

10) перевозити тверді побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з твердими побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення в місці збирання цих відходів через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

 

                                           Ціна та порядок оплати послуг                              

14. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Ямпільської селищної ради Сумської області від 26 січня 2022 року №9 «Про затвердження протоколу конкурсної комісії та визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території Ямпільської селищної ради» тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами по групам становить:

- населення багатоквартирних будинків – 19,60 грн., 1 мешканця на місяць;

- населення приватного сектору – 13,70 грн. з 1 мешканця на місяць.

15. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

16. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг споживач здійснює оплату за цим договором не пізніше 29 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг.

17. Послуги оплачуються у безготівковій формі.

18. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку (квитанції).

19. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

20. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладання цього договору.

 

                         Відповідальність сторін за порушення договору

21. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

22. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

23.У разі несвоєчасного внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 16 цього Договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

 

Порядок і умови внесення змін до договору, зокрема щодо ціни послуги               

24. Внесення змін до цього договору здійснюється в разі:

- внесення змін в законодавчі та нормативні акти, щодо надання житлово-комунальних послуг та поводження з відходами;

- встановлення або корегування тарифів та норм утворення твердих побутових відходів.

 

                                         Форс-мажорні обставини

25. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

26. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

Строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання

  

 27. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

28. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього  договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову  від договору, договір вважається продовженими на черговий однорічний строк.

29. Дія договору припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – Споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими відходами на певній території населеного пункту;

- дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

 

                                             Прикінцеві положення

30. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

31. Договір доводиться до відома Споживачів та знаходиться у постійному доступі шляхом опублікування в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Ямпільської селищної ради Сумської області за електронною адресою: .

За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник Договору.

32. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням договору.

33. Договір розроблено відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року  № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами».

34. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

З правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений.

 

Реквізити Виконавця

Комунальне підприємство «Ямпільське»

Ямпільської селищної ради

41200, Сумська область, смт Ямпіль,

бульв. Ювілейний, 1

тел./факс: (+38099) 0073094

р/р UA043375460000026005055035188

в АТ КБ «Приватбанк»

код ЄДРПОУ 44476338,

 

Директор                                                                                              Ігор НЕБЕСЬКИЙ       

 

                                        

 

 

 

 

Додаток № 1

до Публічного договору

приєднання про надання

послуг з поводження з

побутовими відходами

 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими

відходами з Комунальним підприємством «Ямпільське»

 

          Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України  та ознайомившись з умовами Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - Договір)   приєднуюсь до умов Договору як Споживач з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:

 

Споживач

 

ПІБ __________________________________________________________________________________

 

який є власником (співвласником, наймачем, орендарем, користувачем) житлового будинку

№ ______    по вулиці _________________________,

 

паспорт серії ___________ № ____________________ виданий ________________________________

_____________________________________ дата видачі ______________________________________

 

ідентифікаційний код № _________________________________

 

тел. моб. ____________________, тел. дом. _____________________

тел. роб. ________________________

 

Кількість зареєстрованих осіб на дату приєднання до договору ___________________

 

Особовий рахунок № ___________

 

 

Цією заявою я, без будь-якого примусу, добровільно приймаю умови та приєднуюсь до Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством «Гадяч-житло», опублікованого в газеті «Гадяцький вісник»,                    на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на  Інтернет-сторінці Виконавця.

1. Я ознайомлений з Публічним договором приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами. Обов’язки Споживача за Договором приймаю в повному обсязі та зобов’язуюсь їх виконувати.

2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на оброблення своїх персональних даних.

 

 

______________           ___________________                 ______________________________________

            дата                                           підпис                                                              прізвище та ініціали Споживача

 

Для оформлення заяви-приєднання звертатися до КП «Ямпільське» за адресою: , Сумська область, смт Ямпіль, бульв. Ювілейний,1, кабінет №17


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь